Зээлийн үйлчилгээ БИЗНЕСИЙН ЗЭЭЛ

ПОС-н орлого барьцаалсан зээл

ПОС-н орлого барьцаалсан зээл

Энэхүү зээлийн бүтээгдэхүүн нь бүх банкны ПОС төхөөрөмжийг ашиглан борлуулалтын орлогоо хүлээн авдаг харилцагч нарт зориулагдсан зээлийн бүтээгдэхүүн юм.