Хадгаламжийн данс Гэнэтийн хэрэгцээнд зориулсан хадгаламж

ХУГАЦААГҮЙ ХАДГАЛАМЖ /САРААР ХҮҮ ОЛГОДОГ/

ХУГАЦААГҮЙ ХАДГАЛАМЖ /САРААР ХҮҮ ОЛГОДОГ/

ОНЦЛОГ:

 

  • Орлого, зарлага хийгдэх уян хатан нөхцөлтэй.

ДАВУУ ТАЛ:

 

  • Сар бүр хүү олгох нөхцөлтэй.
  • Зарлага гаргах тохиолдолд нийт хадгаламжийнхаа хүүг алдахгүй байх.
  • Та www.egolomt.mn хаягаар орж дансаа нээлгэх боломжтой.