Аяллын даатгал

Голомт банкны Алтан Амекс, Грийн Амекс болон Платинум виза картын эзэмшигч нартаа нэмэлт төлбөргүйгээр Гадаадад зорчигчийн гэнэтийн ослын даатгалыг хамгийн өндөр хамгаалалттайгаар хамруулж байна.

Хамтран ажиллаж буй даатгалын компаниуд:

  • Мандал даатгал ХК
  • Практикал даатгал ХХК

Даатгалын хамгаалалт

  • Аяллын даатгал нь нислэг цуцлагдах, хойшлогдох, яаралтай түргэн тусламжийн зардал, ачаа бараа хойшлогдох, алга болох, болон нүүлгэн шилжүүлэх зардал зэрэг орно.

Даатгалын хамгаалалт

Даатгалын үнэлгээ

Эмнэлэг, эмчилгээний зардал

Гэнэтийн ослын улмаас үүдсэн эмнэлэг, эмчилгээний зардал

50,000 ам.доллар

/Өөрийн хүлээх хариуцлага тохиолдол бүрт – 50 ам.доллар/

Гэнэтийн ослын улмаас үүдсэн тээвэрлэх зардал

10,000 ам.доллар

Яаралтай түргэн тусламжийн зардал

2,000 ам.доллар

/Өөрийн хүлээх хариуцлага тохиолдол бүрт – 50 ам.доллар/

Гэнэтийн ослын улмаас үүдсэн шүдний эмчилгээ

1,000 ам.доллар

/Өөрийн хүлээх хариуцлага тохиолдол бүрт – 50 ам.доллар/

Цогцос тээвэрлэх зардал

20,000 ам.доллар

Бусад үйлчилгээ

Ачаа бараа эвдрэх, хоцрох

100 ам.доллар

Нислэг хойшлогдох

180 ам.доллар