Гэнэтийн ослын даатгал

Гэнэтийн ослын даатгал нь гэнэтийн санамсаргүй ослын улмаас амь нас, хөдөлмөрийн чадвараа алдах эрсдэлээс хамгаалах даатгал юм.

Хамтран ажиллаж буй даатгалын компаниуд:

  • Мандал даатгал ХК
  • Практикал даатгал ХХК