Картын үйлчилгээ КАРТЫН ЗӨВЛӨМЖ

КРЕДИТ КАРТЫН ХЭРЭГЛЭЭ, ТӨЛБӨР ТӨЛӨХ БОЛОМЖУУД

КРЕДИТ КАРТЫН ХЭРЭГЛЭЭ, ТӨЛБӨР ТӨЛӨХ БОЛОМЖУУД

КРЕДИТ КАРТЫН ЭРГЭН ТӨЛӨХ ДООД ДҮНД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРСОН ТУХАЙ:

Дэлхий нийтэд тархаад буй “Covid-19” цар тахлаас үүдэлтэй нөхцөл байдлаас шалтгаалан 2020.05.01-ний өдрөөс эхлэн бүх төрлийн кредит картын эргэн төлөх доод дүн 10% боллоо.

 

КРЕДИТ КАРТЫН  ТӨЛБӨРӨӨ АВТОМАТААР ТӨЛӨХ

  • Нийт дүнгээр /тухайн сард ашигласан нийт ашиглалтын дүн/
  • Эргэн төлөх доод хэмжээгээр/картын төлөлтөөс хамааран тухайн сард ашигласан зээлийн 10%-20%/ гэсэн сонголтоос сонгож картын төлбөрийг автоматаар хийх сонголтыг хийснээр банк таны зөвшөөрсөн хугацаагүй хадгаламж болон харилцах данснаас суутгана.

Жич:Төлбөр суутгах үед дансны үлдэгдэл хүрэлцэхгүй тохиолдолд төлбөр автоматаар суутгагдахгүйг анхаарна уу.

 

СМАРТ БАНК

 Харилцагч та смарт банкны аппликейшн татан гар утсаараа нэвтэрч орсны дараа:

  • Кредит картын төлбөр цэснээс төлбөр шилжүүлэх данс болон төлбөр хүлээн авах дансыг сонгож, төлбөрийн доод дүн болон нийт дүн гэсэн сонголтуудаас сонгон үргэлжлүүснээр кредит картын төлөлт хийгдэнэ.
  • Үйлчилгээ цэс=>Карт хэсгийг сонгон картын төлөлтөө хийх боломжтой.

 

ИНТЕРНЭТ БАНК

Харилцагч та компьютер болон гар утаснаасаа egolomt.mn сайтад нэвтэрч Голомт банкны интернэт банканд хандсанаар:

  • Картын дугаар
  • Нийт зээлийн эрх
  • Эргэн төлөх дээд болон доод дүн
  • Боломжит үлдэгдэл зэрэг мэдээллийг дэлгэрэнгүй харах боломжтой.

 

ӨӨРТӨӨ ҮЙЛЧЛЭХ БАНК БУЮУ CDM

  • Орлого хийх цэсийг сонгож зөвхөн төгрөгийн картандаа бэлэн мөнгөөр орлого хийх
  • Шилжүүлэг цэсээр дамжуулан Голомт банкны бусад төрлийн картнаас кредит картанд шилжүүлж төлөлтөө хийх боломжтой

 

САЛБАР ТООЦООНЫ ТӨВ

Харилцагч та өөрт ойр байрлах салбар, тооцооны төвд хандан кредит картын төлбөрөө төлөх

Салбарын байршлын тухай мэдээллийг энд дарж харна уу

 

КРЕДИТ КАРТЫН ХАМРАХ ХУГАЦАА

Кредит картын төрлөөс хамаарч хүү бодогдох өдөр болон төлөлт хийх өдрүүд харилцан адилгүй байдаг. Иймээс өөрийн картын гүйлгээний хуулгад хамрах хугацаа болон бусад мэдээллийг доорх хүснэгтээс харна уу.

Картын төрөл

Картын төлбөр төлөгдөх хугацаа

Төлбөрийн нэхэмжлэх МЕССЕЖ-р илгээх хугацаа

Дотоод болон дээд дүнгээр эргэн төлөлт хийх сүүлийн хугацаа

Зэс карт

Ган карт

Ногоон Амекс

Тухайн сарын 2-с дараа сарын 1-ний өдөр

Сар бүрийн 2-ны өдөр

Дараа сарын 15-ны дотор төлөлт хийх

Алтан Амекс

Алтан карт

Тухайн сарын 4-с дараа сарын 3-ны өдөр

Сар бүрийн 4-ны өдөр

Дараа сарын 20-ны дотор төлөлт хийх

Платинум карт

Тухайн сарын 5-с дараа сарын 4-ний өдөр

Сар бүрийн 5-ны өдөр

Дараа сарын 25-ны дотор төлөлт хийх

 

* Харилцагч та сар бүрийн нэхэмжлэл ирэх өдрийн өмнөх өдөр гүйлгээ хийсэн тохиолдолд энэ гүйлгээ нь өмнөх сарын төлбөрт тооцогдохыг анхаарна уу.

* Өмнөх сарын төлбөрийн нэхэмжлэх ирсний дараа тухайн сарын 15, 20, 25-ны дотор багтаан дээд болон доод дүнгийн аль нэгнээр төлөлтөө заавал хийхийг анхаарна уу.