Зээлийн үйлчилгээ БИЗНЕСИЙН ЗЭЭЛ

ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТАЛБАЙН ЗЭЭЛ

ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТАЛБАЙН ЗЭЭЛ

Худалдаа, үйлчилгээ болон бусад бизнес эрхлэн явуулах зориулалтаар үл хөдлөх эд хөрөнгийн гэрчилгээтэй бэлэн ашиглалтад орсон барилга, барилгын тодорхой хэсэг талбай худалдан авахад зориулагдана.

 

Хэнд зориулагдсан зээл вэ ?

Худалдаа үйлчилгээний талбай худалдан авах гэж буй Иргэн, Аж ахуй нэгж

Давуу тал:

  • Хямд, урт хугацаатай эх үүсвэрээр өөрийн үндсэн хөрөнгөтэй болох боломж;
  • Зээлийн урт хугацаа, хамгийн бага хүү
  • Зээлээр санхүүжигдэж буй үл хөдлөх хөрөнгө өөрөө зээлийн барьцаа болно
  • Урьдчилгаа төлбөрийн таатай нөхцөл
  • Эргэн төлөлтийн шийдэл