Зээлийн үйлчилгээ БИЗНЕСИЙН ЗЭЭЛ

ХУДАЛДАА ЭРХЛЭГЧИЙН ЗЭЭЛ

ХУДАЛДАА ЭРХЛЭГЧИЙН ЗЭЭЛ

Хэрэв та хүнс өргөн хэрэглээний бараа, бүтээгдэхүүн худалдааны бизнес эрхэлдэг бол бараа материалаа барьцаалан өөрт үүссэн зээлийн хэрэгцээгээ энэхүү бүтээгдэхүүнээр шийдэх боломжтой юм.

Хэнд зориулагдсан вэ?

Томоохон зах, худалдааны төвүүдэд үйл ажиллагаа эрхэлдэг бизнес эрхлэгч нарын бараа материалын татан авалт болон эргэлтийн хөрөнгөө нэмэгдүүлэхэд зориулагдсан зээлийн үйлчилгээ юм.

Хэрхэн авах вэ?

Харилцагч та бизнес эрхэлж буй зах, худалдааны төвд хамгийн ойр байрлах Голомт банкны салбар, тооцооны төвд хандана уу.