Зээлийн үйлчилгээ ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ЗЭЭЛ

Аэрмаркет ХХК-ийн тийзний болон аялалын багц зээл

Аэрмаркет ХХК-ийн тийзний болон аялалын багц зээл

Та энд дарж Аэрмаркет ХХК-ийн тийзний болон аялалын багц зээлийн мэдээллийн дэлгэрэнгүйг авна уу. 

Аэрмаркет ХХК-ийн тийзний болон аяллын багц зээлийн нөхцөл

Зээлийн хэмжээ

20 сая төгрөг хүртэл

Зээлийн хүү /жилээр/

18.60%

Зээлийн бодит өртөг /жилээр/ 19.12%

Зээлийн хугацаа

24 сар хүртэл

Үйлчилгээний шимтгэл

Зээлдэгчээс 0.5%