Luxury орон сууцны зээл

Зээлийн зориулалт:

  • Хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан барилгын компаниас Орон сууц, Амины орон сууц худалдан авах
  • Дулаан зогсоолыг хамт худалдан авах

Зээлийн хэмжээ: Сонгосон байрны үнийн дүнгийн 70% хүртэл

Урьдчилгаа төлбөр: 30%

Зээлийн хүү: үндсэн хүү 19.56% /жил/