Тийзний зээл

“МИАТ” ТӨХКомпаниас “ТЙИЗ ХУДАЛДАН АВАХ” ЗЭЭЛИЙН НӨХЦӨЛ

БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ НӨХЦӨЛ

1

Зориулалт

Онгоцны билетийн төлбөр төлөх

2

Зээлийн хэмжээ

10,000,000₮ хүртэл

3

Урьдчилгаа төлбөр

Байхгүй

4

Хугацаа

24 сар хүртэл

5

Хүү

Сарын 1.7%

6

Эргэн төлөлт

Сар бүр 1 удаа

7

Нээх шимтгэл

1%

8

Торгуулийн хүү

20%

9

Өргөдлийн хураамж

₮ 10,000

10

Төлбөр орлогын харьцаа

45%

11

Орлого баталгаажилт

Цалингийн орлоготой бол:

 • Сүүлийн 6 сар тухайн байгууллагад тогтвортой ажилласан, үндсэн ажилтан байх.
 • Цалингийн орлого цалингийн дансаар баталгаажсан байх.

 

Бизнесийн орлоготой бол:

 • Орлогын 60%-с доошгүй нь харилцах дансаар баталгаажсан байх.
 • Хэрэв данс ашиглалт муу бол бий болгосон хөрөнгөөр орлогыг баталгаажуулна.

12

Бүрдүүлэх материал

 • Цахим үнэмлэх
 • Хорооны тодорхойлолт /ТҮЦ машины тодорхойлолт байх боломжтой/
 • Ажлын газрын тодорхойлолт
 • Нийгмийн даатгалын дэвтэр /дансны хуулга/ бусад орлого баталгаажуулах бичиг баримт
 • Захиалах тийзний мэдээлэл
 • Бусад холбогдох бичиг баримт /идэвхтэй зээлтэй бол зээлийн гэрээ гэх мэт/

13

Бусад

 • Бусад зээлийн шаардлага, нөхцлүүд Хэрэглээний зээлийн нөхцөлтэй ижил байна. Үүнд:
 • Зээлдэгчид тавигдах шаардлага
 • Зээлийн эргэн төлөх нөхцөл
 • Бусад