Тийзний зээл

Та энд дарж Тийзний зээлийн анкетыг татаж авна уу.

“МИАТ” ТӨХКомпаниас “ТЙИЗ ХУДАЛДАН АВАХ” ЗЭЭЛИЙН НӨХЦӨЛ

 

БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ НӨХЦӨЛ

1

Зориулалт

Онгоцны билетийн төлбөр төлөх

2

Зээлийн хэмжээ

10,000,000₮ хүртэл

3

Урьдчилгаа төлбөр

Байхгүй

4

Хугацаа

24 сар хүртэл

5

Хүү /жилээр/

16.80% - 20.40%

6 Зээлийн бодит өртөг /жилээр/ 17.93% - 20.40%

6

Нээх шимтгэл

1%

7

Торгуулийн хүү

20%

8

Өргөдлийн хураамж

₮ 10,000

9

Төлбөр орлогын харьцаа

45%

10

Орлого баталгаажилт

Цалингийн орлоготой бол:

 • Сүүлийн 6 сар тухайн байгууллагад тогтвортой ажилласан, үндсэн ажилтан байх.
 • Цалингийн орлого цалингийн дансаар баталгаажсан байх.

 

Бизнесийн орлоготой бол:

 • Орлогын 60%-с доошгүй нь харилцах дансаар баталгаажсан байх.
 • Хэрэв данс ашиглалт муу бол бий болгосон хөрөнгөөр орлогыг баталгаажуулна.

11

Бүрдүүлэх материал

 • Цахим үнэмлэх
 • Хорооны тодорхойлолт /ТҮЦ машины тодорхойлолт байх боломжтой/
 • Ажлын газрын тодорхойлолт
 • Нийгмийн даатгалын дэвтэр /дансны хуулга/ бусад орлого баталгаажуулах бичиг баримт
 • Захиалах тийзний мэдээлэл
 • Бусад холбогдох бичиг баримт /идэвхтэй зээлтэй бол зээлийн гэрээ гэх мэт/

12

Бусад

 • Бусад зээлийн шаардлага, нөхцлүүд Хэрэглээний зээлийн нөхцөлтэй ижил байна. Үүнд:
 • Зээлдэгчид тавигдах шаардлага
 • Зээлийн эргэн төлөх нөхцөл
 • Бусад