Картын үйлчилгээ КАРТААР ҮЙЛЧЛЭГЧ БАЙГУУЛЛАГА

ИНТЕРНЭТ ХУДАЛДААНЫ ТӨЛБӨР ТООЦОО БУЮУ И-МЕРЧАНТ

ИНТЕРНЭТ ХУДАЛДААНЫ ТӨЛБӨР ТООЦОО БУЮУ И-МЕРЧАНТ

Интернэт худалдааны төлбөр тооцоо хийхтэй холбоотой  Голомт банктай картын интернэт төлбөр тооцоо хийх үйлчилгээ авах гэрээ байгуулсан хуулийн этгээдийг хэлнэ.