БУСАД БУСАД ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Хувийн гуйвуулга

Хувийн гуйвуулга

ОНЦЛОГ:

 

  • Банкинд дансгүй хувь хүнд овог нэр, цахим үнэмлэх, регистерийн дугаарыг нь үндэслэн дотоодод мөнгө гуйвуулах, хүлээн авах боломж олгож буй банкны үйлчилгээ.

ДАВУУ ТАЛ:

 

  • Банкинд данс нээлгэхгүйгээр богино хугацаанд, найдвартайгаар түргэн шуурхай мөнгө шилжүүлэх, хүлээн авах боломжтой.
  • Шимтгэлийг гуйвуулагч болон хүлээн авагчийн аль нь ч төлж болно.