ӨРХИЙН ЗЭЭЛ

Бизнесийн болон тогтмол орлоготой өрхийн бэлэн мөнгөний хэрэгцээг санхүүжүүлэхэд зориулсан үл хөдлөх хөрөнгө барьцаалан олгох зээл.

Та энд дарж Өрхийн зээлийн анкет татаж авна уу. 

Та энд дарж Өрхийн зээлийн /Хамтран/ анкет татаж авна уу. 

  • Зээлийн хүсэлтийг шуурхай шийдвэрлэнэ.
  • Үл хөдлөх хөрөнгөө барьцаалан өрхийн санхүүгийн хэрэгцээгээ хангах
  • Зээлийн төлбөрийн хуваарийг орлоготойгоо уялдуулах боломжтой.

30 САЯ ХҮРТЭЛ ТӨГРӨГ

Интернэт банк
Интернэт банкны үйлчилгээнд бүртгүүлсэнээр банкинд ирэлгүйгээр дансаа удирдахаас гадна зээлийн төлбөр төлөгдсөн эсэх талаар мэдээлэл, төлбөрийн хуваариа харах боломжтой.
Дэлгэрэнгүй