Зээлийн үйлчилгээ ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ЗЭЭЛ

ХАДГАЛАМЖ БАРЬЦААЛСАН ЗЭЭЛ

ХАДГАЛАМЖ БАРЬЦААЛСАН ЗЭЭЛ

Богино хугацааны мөнгөний хэрэгцээ гарах үед хугацаатай хадгаламжаа барьцаалан зээл авах боломжтой.

Та энд дарж Хадгаламж барьцаалсан зээлийн хүсэлтийг татаж авна уу. 

  • Санхүүгийн хэрэгцээгээ богино хугацаанд шийдвэрлэх
  • Хугацаатай мөнгөн хадгаламжийн хүүгээ цуцлах шаардлагагүй, хуримтлагдсан хүү хугацааг алдагдуулахгүй байх
  • Зөвхөн төгрөгийн хадгаламжийг барьцаалан төгрөгийн зээл олгоно
  • Нэмэлт барьцаа хөрөнгө шаардахгүй.

85% - 95%

Уян хадгаламж
Хадгаламжийн хүү улирал тутамд шатлан өсөх, хүссэн үедээ орлого хийх болон зарлага гаргах боломжтой хамгийн шинэлэг, хамгийн уян хатан нөхцөлтэй хадгаламжийн бүтээгдэхүүн.
Дэлгэрэнгүй
Интернэт банк
Интернэт банкны үйлчилгээнд бүртгүүлсэнээр банкинд ирэлгүйгээр дансаа удирдахаас гадна зээлийн төлбөр төлөгдсөн эсэх талаар мэдээлэл, төлбөрийн хуваариа харах боломжтой.
Дэлгэрэнгүй