ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ЗЭЭЛ

Гэр ахуйн хэрэгцээнд зориулсан бараа, бүтээгдэхүүн худалдан авах, амьдралын тэмдэглэлт үйл явдал түүнтэй холбогдон гарах санхүүгийн хэрэгцээг хангах зорилготой зээл юм.

Та энд дарж Хэрэглээний зээлийн анкетыг татаж авна уу. 

 

  • Зээлийн хүсэлтийг шуурхай шийдвэрлэнэ.
  • Нэмэлт барьцаа хөрөнгө шаардахгүй тухайн барааг барьцаална.
  • Банктай гэрээ байгуулсан гэрээт байгууллагуудын чанарын шаардлага хангасан, аливаа доголдолгүй, баталгаат хугацаатай гэр ахуйн бараа худалдан авах.

50 САЯ ХҮРТЭЛ ТӨГРӨГ

Интернэт банк
Интернэт банкны үйлчилгээнд бүртгүүлсэнээр банкинд ирэлгүйгээр дансаа удирдахаас гадна зээлийн төлбөр төлөгдсөн эсэх талаар мэдээлэл, төлбөрийн хуваариа харах боломжтой.
Дэлгэрэнгүй