Хадгаламжийн данс ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ ХЭЛБЭРИЙН ХАДГАЛАМЖ

ЭНГИЙН ХУГАЦААТАЙ ХАДГАЛАМЖ (ОРЛОГО АВДАГГҮЙ)

ЭНГИЙН ХУГАЦААТАЙ ХАДГАЛАМЖ (ОРЛОГО АВДАГГҮЙ)

ОНЦЛОГ:

 

  • Бүх төрлийн хадгаламжаас хамгийн өндөр өгөөжийг олгоно.
  • Орлого, зарлага хийгдэхгүй нөхцөлтэй.

ДАВУУ ТАЛ:

 

  • Орлого авдаг төрлийн хадгаламжийн бүтээгдэхүүнүүдээс өндөр хүүтэй.
Хадгаламж барьцаалсан зээл
Богино хугацааны мөнгөний хэрэгцээ гарах үед хугацаатай хадгаламжаа барьцаалан зээл авах боломжтой.
Дэлгэрэнгүй
Интернэт банк
Интернэт банкны үйлчилгээнд бүртгүүлсэнээр банкинд ирэлгүйгээр дансаа удирдахаас гадна зээлийн төлбөр төлөгдсөн эсэх талаар мэдээлэл, төлбөрийн хуваариа харах боломжтой.
Дэлгэрэнгүй