БУСАД БУСАД ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Мэдээлэл, лавлагаа

Мэдээлэл, лавлагаа

Хэрэв танд дараах төрлийн мэдээлэл, лавлагаа шаардлагатай байгаа бол өөрт ойр байрлах салбар, тооцооны төвүүдэд хандах авах боломжтой.

  • Харилцах данс болон хадгаламжийн дансны үлдэгдлийн тодорхойлолт
  • Гүйлгээний талаарх мэдээлэл гаргах
  • Гүйлгээний хуулгыг харилцагчийн хүссэн хугацаагаар нь гаргах