Гадаадаас мөнгө шилжүүлэхэд

Та дooрх мэдээллүүдийг мөнгө илгээгчдээ мэдэгдсэнээр танд гадаадын аль ч улсын аль ч банкнаас шилжүүлсэн ам.доллар саадгүй шилжиж ирнэ

Correspondent bank of Beneficiary’s bank- BIC 
CIBCCAT
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE
TORONTO M5G 2M8, CANADA

Тайлбар: Манай банкны харилцагч банкны SWIFT код, нэр

 

Beneficiary’s bank - BIC 
/1818910
GLMTMNUB 
GOLOMT BANK OF MONGOLIA, ULAANBAATAR MONGOLIA

Тайлбар: Манай банкны гадаадын банкин дахь дансны дугаар, манай банкны SWIFT код, нэр

 

Beneficiary customer

. . . . . . . . . . . . . . . . . . (Account number)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . (Account name)

 

ТайлбарAccount number: мөрөнд та манай банкин дахь харилцах буюу хадгаламжийн ДАНСНЫ ДУГААР-аа, дансгүй бол паспорт буюу регистрийн дугаараа, Account name: мөрөнд та өөрийн овог нэрээ, байгууллагын данс бол байгууллагын НЭР-ээ бичнэ.