Алт арилжаа

Байгууллага, иргэдийн биет алтыг зах зээлийн бодит ханшаар найдвартай түргэн шуурхай худалдан авах үйлчилгээ юм.