УЯН ХАДГАЛАМЖ

ОНЦЛОГ:

 

  • Орлого, зарлага хийгдэх уян хатан нөхцөлтэй.
  • Хүүгийн хувь хэмжээ улирал тутам шатлан өснө.

ДАВУУ ТАЛ:

 

  • Бусад хугацаагүй хадгаламжийн бүтээгдэхүүнүүдээс хамгийн өндөр хүүтэй.
  • Зарлага гаргасан тохиолдолд зөвхөн зарлагын мөнгөн дүнд хямдруулалтын хүү тооцон олгоно. Харин үлдэх мөнгөн дүнгийн хуримтлагдсан хүү хэвээр хадгалагдана.
Карт
Та дараах төрлийн картуудаас сонголтоо хийх боломжтой.
Дэлгэрэнгүй
Захиалгат шилжүүлэг

Захиалгат шилжүүлэг үйлчилгээг ашиглан та сар бүрийн цалингаасаа мөнгөн хуримтлалтай болох боломжтой.
Дэлгэрэнгүй
Цахим банк
Та хүссэн газраасаа, хүссэн цагтаа өөрийн мөнгөн хөрөнгөө удирдахыг хүсэж байна уу? Цахим банк танд цаг хэмнэх боломжийг олгоно.
Дэлгэрэнгүй