Картын үйлчилгээ

Бэлэн мөнгөний машин буюу АТМ

Бэлэн мөнгөний машин буюу АТМ

Харилцагчдынхаа бэлэн мөнгөний эрэлт хэрэгцээг хангаж, картын үлдэгдэл шалгах, мөнгө шилжүүлэх зэрэг үйлчилгээнүүдийг түргэн шуурхай хүргэх зорилгоор хүн амаар ихээр төвлөрдөг 100 гаруй цэгт АТМ байршуулан 24 цагийн турш үйлчилгээ үзүүлж байна.

АТМ буюу Бэлэн мөнгөний машин танд дараах үйлчилгээнүүдийг үзүүлнэ.

  • Бэлэн мөнгө авах;
  • Дансны үлдэгдлээ шалгах;
  • Дансны хуулга авах;
  • Данснаас данс руу шилжүүлэх;
  • Пин код солих.

 

Мөн Голомт банк Монголд анх удаа хөдөлгөөнт АТМ буюу Явдаг АТМ үйлчилгээг нэвтрүүлж харилцагчдынхаа хэрэгтэй газар хэрэгтэй цагт очин үйлчилгээ үзүүлж байна.