ТӨСЛИЙН САНХҮҮЖИЛТ

Төслийн санхүүжилтийн үйлчилгээний онцлог нь төсөл хэрэгжүүлэгч байгууллагын барьцаа хөрөнгөөс илүүтэйгээр төслийн үр өгөөжийн байдлыг голчлон  анхаардаг. Тиймээс  төслийн зээлжих чанар нь төслийн ирээдүйд бий болгох мөнгөн урсгалаар тодорхойлогддог.

Голомт Банк нь таны хэрэгжүүлэх төсөлд тохирсон санхүүжилт, хөрөнгө оруулалтын бүтцийг тодорхойлон, шаардлагатай хөрөнгийг бүрдүүлэх төслийн санхүүжилтийн зөвлөх үйлчилгээг санал болгож байна.

Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ:

  • Төслийн санхүүжилт
  • Төслийн санхүүжилтийн зөвлөх
  • Синдикац зээлийг зохион байгуулах

Холбоо барих:

Голомт банк, Төв оффис, Хөрөнгө оруулалтын банкны газар

Утас: 7011 1646 /1402, 1406/

И-мэйл: ibd@golomtbank.com