Хөрөнгө оруулалтын банк САНХҮҮГИЙН ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

КОМПАНИЙН НЭГДЭЛТ БОЛОН ХУДАЛДАН АВАЛТЫН ЗӨВЛӨХ

КОМПАНИЙН НЭГДЭЛТ БОЛОН ХУДАЛДАН АВАЛТЫН ЗӨВЛӨХ

Бид аж ахуй нэгжийг худалдах, худалдан авах, нэгдэлтийн үйл ажиллагаанд зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэхийн зэрэгцээ, стратегийн түншлэл бий болгох, хамтарсан компани байгуулах зэрэг үйл ажиллагаанд санхүүгийн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлж байна.

Санал болгож буй бүтээгдэхүүн үйлчилгээ:

  • Худалдах болон худалдан авагч талд стратегийн зөвлөгөө өгөх
  • Худалдах/худалдан авах тохиромжит үнийг тогтоох
  • Нэгдэлтийн өмнөх болон дараах үеийн бизнесийн үнэлгээг боловсруулах
  • Шилжилтийн төлөвлөгөө, бизнесийн төлөвлөгөө болон санхүүгийн нарийвчилсан тооцооллыг боловсруулах
  • Компанийн нэгдэлтийн болон худалдан авалтын гэрээ, хэлэлцээрийн үе шат бүрт санхүүгийн зөвлөхийн үүрэгтэй оролцож зөвлөгөө өгөх
  • Санхүүгийн болон үйл ажиллагааны магадлан шинжлэл (Due Diligence) хийх болон хүлээн авахад зөвлөгөө өгөх
  • Нэгдэлт болон худалдан авалтын дараах байгууллагын үйл ажиллагааны тогтворжилт, бүтцийн өөрчлөлтийн зөвлөгөө өгөх

Холбоо барих:

Голомт Капитал, 401 тоот, Ди Би Бийлдинг, Олимпийн гудамж 12/1, 1-р хороо, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар 210644, Монгол улс

Утас: 7012 1529, 7012 1530

И-мэйл: info@golomtcapital.com

Веб: www.golomtcapital.com