Хөрөнгө оруулалтын банк АНДЕРРАЙТИНГ

БУСАД САНХҮҮЖИЛТИЙН ХЭЛБЭРҮҮД

БУСАД САНХҮҮЖИЛТИЙН ХЭЛБЭРҮҮД

Бид хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас (ABS), хадгаламжийн сертификат (CD), үнэт цаасны хадгаламжийн бичиг (DR) зэрэг үнэт цаасны төрлүүдийг хөрөнгийн зах зээл дээр санал болгох, худалдах андеррайтингийн үйлчилгээг санал болгож байна.

Холбоо барих:

Голомт Капитал, 401 тоот, Ди Би Бийлдинг, Олимпийн гудамж 12/1, 1-р хороо, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар 210644, Монгол улс

Утас: 7012 1529, 7012 1530

И-мэйл: info@golomtcapital.com

Веб: www.golomtcapital.com