Хөрөнгө оруулалтын банк АНДЕРРАЙТИНГ

ӨРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН САНХҮҮЖИЛТ

ӨРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН САНХҮҮЖИЛТ

Бид Монголын болон гадаадын хөрөнгийн зах зээл дээр корпорацийн бонд буюу өрийн санхүүжилтийн хэрэгсэл ашиглан хөрөнгө босгох, дунд болон урт хугацаат өрийн бичгийн програм үүсгэх замаар санхүүжилт татахад зөвлөх болон андеррайтерийн үйлчилгээ үзүүлж байна.

Санал болгож буй үйлчилгээ:

  • Дотоодын хөрөнгийн зах зээл дээр компанийн өрийн хэрэгслийг гаргах замаар байгууллагад санхүүжилтийн эх үүсвэр татах
  • Байгууллагын өрийн хэрэгслийг хаалттай хүрээнд дотоод, гадаадын хөрөнгө оруулагчдад санал болгох замаар санхүүжилт татах
  • Гадаадын хөрөнгийн зах зээл дээр гадаад валютаар өрийн хэрэгсэл гаргаж санхүүжилтийн эх үүсвэр татах
  • Дотоод, гадаадын хөрөнгийн зах зээл дээр дунд хугацаат өрийн бичгийн програм (MTN) гарган санхүүжилт татах
  • Хоёрдогч өглөг буюу хөрвөх үнэт цаас гаргах

Холбоо барих:

Голомт Капитал, 401 тоот, Ди Би Бийлдинг, Олимпийн гудамж 12/1, 1-р хороо, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар 210644, Монгол улс

Утас: 7012 1529, 7012 1530

И-мэйл: info@golomtcapital.com

Веб: www.golomtcapital.com