Картын үйлчилгээ КРЕДИТ КАРТ

ЮАНИЙН КАРТ /ЮНИОНПЭЙ КАРТ/

ЮАНИЙН КАРТ /ЮНИОНПЭЙ КАРТ/

Давуу тал:

 

  • Юанийн валюттай.
  • Дэлхийн 150 гаруй оронд төлбөр тооцоогоо юаниар гүйцэтгэх боломжтой.
  • Ханшийн зөрүүний алдагдал хүлээхгүй.