Ажилд авах журам

Ажилд сонгон шалгаруулах зарчим:

 • Ил тод, нээлттэй
 • Шударга өрсөлдөөнтэй
 • Ялгаварлан гадуурхах үзэлгүй
 • Бүх төрлийн эх үүсвэрээс
 • Сүүлийн үеийн технологи ашиглаж
 • Өөрийгөө харуулах бодит боломж

Бүрдүүлэх материал:

 • Анкет
 • Ерөнхий боловсролын гэрчилгээний хуулбар
 • Бакалавр болон магистрын дипломны хуулбар
 • Сүүлийн 3 сард авахуулсан өнгөт 1% - 3*4 зураг
 • Хуучин ажиллаж байсан газрын тодорхойлолт
 • Өөрийгөө сайн мэдэх 2 хүний тодорхойлолт