Байгууллагын богино хугацаатай хадгаламж

Байгууллагын богино хугацаатай хадгаламж

Та байгууллагын мөнгөн хөрөнгөө манай банкинд хадгаламжийн данс нээн байршуулснаар харилцан тохиролцсон хугацаанд өндөр хүүгийн орлого олох боломжтой.
 • Богино хугацаатай хадгаламж (Орлого авдаггүй)

  Валют Төгрөг (MNT)
  Хүү Хадгаламжийн дүн 1 сар 2 сар 3сар
  1 тэрбум төгрөг хүртэл 8.00% 8.50% 9.50%
  1-5 тэрбум төгрөг 8.60% 9.10% 9.60%
  5 тэрбумааc дээш 9.00% 9.50% 9.70%
  Гэрээг цуцлах үед бодогдох хүү* 2.00%

  24 сарын хугацаатай хадгаламж (Орлого авдаггүй)

  Валют Ам доллар (USD)
  Хүү 100,000-500,000 ам.доллар 2.50%
  500,000-2,000,000 ам.доллар 3.00%
  2,000,000 ам.долларaaс дээш 3.50%
  Гэрээг цуцлах үед бодогдох хүү* 12 сар хүртэл 0.50%
  12 сараас дээш 1.40%
 •  

  • Эрсдэлгүйгээр өндөр хүүний орлого олох
  • Данс нээхэд шимтгэлгүй
  • Орлогын гүйлгээ хийх боломжтой
  • Зарлага гаргахгүй бөгөөд хэрэв гаргасан тохиолдолд хадгаламжийн хүүг бууруулан тооцож, хадгаламжийг хаана.
  • Данс нээхийг хүссэн албан хүсэлт
  • Голомт банканд харилцах дансгүй байгууллагын хувьд харилцах данс нээхэд бүрдүүлэх материалыг нэмэлтээр бүрдүүлнэ
 •  

  • Дансаа хэрхэн удирдах вэ?
   -Байгууллагын интернет банкны үйлчилгээ нэмэлтээр нээлгэснээр 7/24 цагаар дансаа удирдах болно.
  • Хадгаламж хэрхэн нээх вэ?
   -Та өөрт ойрхон банкны салбарт очин, шаардлагатай  материалаа бүрдүүлж өгснөөр харилцах данс нээлгэх боломжтой.
  • Банкнаас тогтоосон хугацаатай хадгаламжийн хүү өөрчлөгдсөн бол хадгаламжийн хүүг хэрхэн тооцох вэ?
   -Банкны тухай хууль болон хадгаламжийн гэрээний 2.6-д заасны дагуу хадгаламжийн гэрээний хугацааны туршид өөрчлөлт орохгүй. Харин хадгаламжийн хугацаа дуусаж сунгах үед тухайн үед мөрдөж буй хүүний нөхцөлийн дагуу сунгана.
 • 0
  100000000
  2000000000
  0
  20.8
  70
  0
  8
  30
  1
  12
  360

  Таны зээлийн тооцоолол

  Сар бүрийн төлбөр (Нийт төлбөр тэнцүү)

  Цалингийн хэмжээ (45%)


  Урьдчилгаа төлбөр

  Зээлийн хэмжээ

 • 10000
  1000000
  2000000000
  0
  10000
  5000000
  1
  12.4
  30
  1
  12
  30

  Таны хадгаламжийн тооцоолол

  Таны хадгалсан мөнгө

  Нийт хүү

  Нийт дүн

Валютын ханшийн мэдээ